Aankhon ko meri paak kar de

Aankhon ko meri paak kar de

Album : Prem Anand Shanti

Singer : Anil Kant

1 John 1:7-9
Aankhon ko meri paak kar de
Sochon ko meri saaf kar de
Yeshu Masih mujhe maaf kar de
Lahoo se, lahoo se-………..4

Romans 5:9
Barkat aur jalaal, kudrat aur kamaal
Lahoo se hai-……………….2
Meri zindagi aur meri shifa
Lahoo se hai-…………………2
Meri khataayen maaf kar de
Mere Khudawand mujhe paak kar de
Lahoo se-…………………..4

Hebrews 10:19
Lahoo zindagi, lahoo roshni
Lahoo ke wasile se bachte hain sabhi
Dil mein hai imaan,
mere sab ilzaam
Dhul gayen hain, mit gaye sabhi
Sab kuch naya Tu aajkar de
Yesu Masih mujhe maaf kar de
Lahoo se-…………………………4